Pravidlá ochrany súkromia pre aplikáciu MEDZERY

1. Zbieranie a používanie osobných údajov

Naša aplikácia nezbiera žiadne osobné údaje od používateľov. Nepožadujeme od vás žiadne prihlasovacie údaje, osobné informácie alebo prístup k sociálnym médiám.

2. Súbory cookie a sledovanie

Aplikácia nepoužíva žiadne súbory cookie ani sledovacie technológie na zhromažďovanie informácií o používateľoch.

3. Bezpečnosť

Sme zaviazaní k zabezpečeniu vašich údajov. Naša aplikácia neposkytuje žiadne údaje tretím stranám a nepoužíva žiadne externé služby.

4. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa ochrany súkromia v našej aplikácii, prosím, kontaktujte nás na app@macko.team

Privacy Policy for the GAPS App

1. Collection and use of personal data

Our application does not collect any personal data from users. We do not ask you for any login details, personal information or access to social media.

2. Cookies and Tracking

The application does not use any cookies or tracking technologies to collect information about users.

3. Security

We are committed to the security of your data. Our application does not provide any data to third parties and does not use any external services.

4. Contact information

If you have any questions or concerns about privacy in our app, please contact us at app@macko.team

Prihlásenie predajcu

Pre prihlásenie musíte byť zaregistrovaný ako predajca. Ak máte záujem stať sa predajcom našich výrobkov, kontaktujte nás na 0917 293 733.